Wyślij

Aktualności na e-mail.

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje o tym co dzieje się w przedszkolu zostaw nam swój adres e-mail.


 

Nasze priorytety

Słoneczna Polana stawia na najwyższą jakość opieki nad dziećmi. Dokładamy wszelkich starań, aby procesy dydaktyczne i wychowawcze były regularnie monitorowane, i w razie potrzeby, modyfikowane. W naszych podzespołach regularnie omawiamy poprawność realizowanych w żłobku i przedszkolu procesów, tak aby Państwa dzieci korzystały z opieki na jak najwyższym poziomie, aby Państwo czuli się u nas bezpiecznie, i aby kadra pracowała z pasją i satysfakcją.

Jako przedszkole niepubliczne prowadzimy pełną dokumentację na wzór placówek publicznych. Jesteśmy wpisani do gminnej ewidencji placówek oświatowych, podlegamy kontrolom Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Opracowujemy procedury przedszkolne, regularnie co miesiąc spotykamy się również w podzespołach wychowawcy grupy-dyrekcja, aby omawiać bieżące sprawy.

Ewaluacja wewnętrzna

Dzięki ewaluacji wewnętrznej placówka (dyrektor, nauczyciele, rodzice) uzyskuje wiarygodną informację o tym, jak odbierane sa jego działania i jakie są ich efekty (te oczekiwane i te niepożądane). Jeśli ma się taką informację, można wyeliminować takie czynniki, które nie sprzyjają efektywnej pracy, oraz rozwinąć te twórcze i wartościowe.

Ewaluacja wewnętrzna usprawnia komunikację i współpracę między dziećmi, rodzicami, nauczycielami i dyrektorem. Uwzględniając w swojej pracy opinie nauczycieli i rodziców, placówka staje się otwarta, a to sprzyja wzajemnemu zaufaniu i życzliwości. To także pole wymiany doświadczeń, współpracy i wzajemnego wspierania się. Ewaluacja nie jest wymagana dla placówek niepublicznych, jednak doceniamy jej możliwości, i realizujemy ją od początku istnienia Słonecznej Polany.

Ewaluacja, której podjęliśmy się do tej pory:

2016/17 Wymagania 7: "Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych".
2015/16 Wymaganie: 3.4 "Rodzice są partnerami szkoły, przedszkola lub placówki".
2014/15 Wymaganie: 2.3 „Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci mają charakter zorganizowany”.
2013/14 Wymaganie: 3.4 „Rodzice są partnerami przedszkola”.
2012/13 Wymaganie: 3.1 „Respektowane są normy społeczne”

Awans zawodowy nauczycieli

Zadaniem nauczyciela jest permanentne zdobywanie wiedzy, "bycie na bieżąco", ciągłe podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Świat wciąż ulega przemianom, cały czas przybywa mnóstwo książek, opracowań – trzeba odnaleźć się w tym, a do tego potrzebna jest wiedza o współczesnym świecie i poznanie aktualnych prądów i poglądów w nauczanym kierunku. Rozwój nauczyciela powinien opierać się na zdobywaniu wiedzy i nowych umiejętności, aby nieustannie poprawiać jakość swej pracy. Dlatego w naszym przedszkolu kadra pedagogiczna stale podnosi swoje kwalifikacje. Umożliwiamy naszym pedagogom realizację stopni awansu zawodowego (w oparciu o Kartę Nauczyciela), podobnie jak w placówkach publicznych. 

Awans zawodowy w dzisiejszych czasach jest nie tylko prestiżowym krokiem na drodze rozwoju zawodowego, ale jest również wyjątkowo przydatny, ze względu na ciągły rozwój i zmiany wszystkich dziedzin życia, a w szczególności oświaty. Prócz korzyści dla nauczyciela zyski czerpią także dzieci, dzięki nowym metodom i technikom nauczania oraz coraz większej różnorodności zajęć prowadzonych w placówce. Nauczyciel staje się ich partnerem, delikatnie kierującym na odpowiednie edukacyjne tory. Awans zawodowy nauczyciela jest dla niego motywacją do dalszych osiągnięć na polu nauczania i wychowania, a co za tym idzie ulepszania systemu edukacji.

 

 

 

 

 

 


Widget by : All Blogging Tips