Wyślij

Aktualności na e-mail.

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje o tym co dzieje się w przedszkolu zostaw nam swój adres e-mail.


Na czym polega wartość integracji?

Często obserwujemy w społeczeństwie strach przed niepełnosprawnością. A przecież niepełnosprawność nie jest chorobą zakaźną, nie można się nią zarazić.

Ogromnie ważne jest kształtowanie prawidłowej postawy wobec osób niepełnosprawnych od wczesnego dzieciństwa – małe dzieci wolne są od uprzedzeń, przesądów, które istnieją w mentalności wielu dorosłych. A jak mówi stare przysłowie: „Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci”.

W naszej placówce dzieci pełnosprawne i niepełnosprawne poprzez wspólne zabawy, zajęcia, imprezy i wycieczki uczą się w sposób naturalny oraz spontaniczny wzajemnej tolerancji, wyrozumiałości, szacunku, troski, odpowiedzialności, wsparcia, empatii. W ten sposób wychowankowie nabywają umiejętności społecznych, pełniej i wszechstronniej rozwijają swoją osobowość. Dziecko wychowujące się ze swoimi niepełnosprawnymi rówieśnikami jest osobą wrażliwą na potrzeby innych ludzi, mniej egocentryczną,go deal nowvisit sitehttps://www.dyffryn-nurseries.co.uk/bamboo nastawioną także na „dawanie”, a nie tylko „branie”. Wychowanek niepełnosprawny funkcjonując wśród dzieci zdrowych jest bardziej samodzielny, uczy się przez obserwację, lepiej się komunikuje, wykazuje większą sprawność fizyczną oraz intelektualną.

Wszyscy nasi nauczyciele i specjaliści starają się niwelować skutki niepełnosprawności, poprzez stymulowanie rozwoju dzieci i stwarzanie warunków do optymalnego funkcjonowania. Każde dziecko integracyjne uczestniczy w zajęciach programowych z całą grupą przedszkolną, a oprócz tego bierze udział w zajęciach indywidualnych z pedagogiem specjalnym, logopedą, terapeutą integracji sensorycznej, oraz jest pod opieką innych specjalistów.

Korzyści integracji

Dzieci pełnosprawne

Dzieci niepełnosprawne


Widget by : All Blogging Tips