Wyślij

Aktualności na e-mail.

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje o tym co dzieje się w przedszkolu zostaw nam swój adres e-mail.


Wartość regularnej kontroli jakości

Przedszkole "Słoneczna Polana" stawia na najwyższą jakość opieki przedszkolnej. Dokładamy wszelkich starań, aby procesy dydaktyczne i wychowawcze były regularnie monitorowane, i w razie potrzeby modyfikowane. Nad jakością pracy i profesjonalizmem placówki czuwa zespół składający sie z managera przedszkola, dyrektora pedagogicznego, psychologa, pedagoga specjalnego, oraz najstarszych stażem wychowawców. Wspólnie omawiamy poprawność realizowanych w  przedszkolu procesów, tak aby Państwa dzieci korzystały z opieki na jak najwyższym poziomie, aby Państwo czuli się u nas bezpiecznie, i aby kadra pracowała z pasją i satysfakcją.

Jako przedszkole niepubliczne prowadzimy pełną dokumentację na wzór placówek publicznych. Jesteśmy wpisani do gminnej ewidencji placówek oświatowych, podlegamy kontrolom Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Opracowujemy procedury przedszkolne, raz w miesiącu prowadzimy Radę Pedagogiczną dla całej kadry, regularnie co miesiąc spotykamy się również w podzespołach wychowawcy grupy-dyrekcja, aby omawiać bieżące sprawy.

Ewaluacja wewnętrzna

Dzięki ewaluacji wewnętrznej przedszkole (dyrektor, nauczyciele, rodzice) uzyskuje wiarygodną informację o tym, jak odbierane sa jego działania i jakie są ich efekty (te oczekiwane i te niepożądane). Jeśli ma się taką informację, można wyeliminować takie czynniki, które nie sprzyjają efektywnej pracy, oraz rozwinąć te twórcze i wartościowe.

Ewaluacja wewnętrzna usprawnia komunikację i współpracę między dziećmi, rodzicami, nauczycielami i dyrektorem. Uwzględniając w swojej pracy opinie nauczycieli i rodziców, przedszkole staje się otwarte, a to sprzyja wzajemnemu zaufaniu i życzliwości. To także pole wymiany doświadczeń, współpracy i wzajemnego wspierania się. Ewaluacja nie jest wymagana dla placówek niepublicznych, jednak doceniamy jej możliwości, i realizujemy ją od początku istnienia Słonecznej Polany.

Ewaluacja, której podjęliśmy się do tej pory:

2016/17 Wymagania 7: "Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych".
2015/16 Wymaganie: 3.4 "Rodzice są partnerami szkoły, przedszkola lub placówki".
2014/15 Wymaganie: 2.3 „Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci mają charakter zorganizowany”.
2013/14 Wymaganie: 3.4 „Rodzice są partnerami przedszkola”.
2012/13 Wymaganie: 3.1 „Respektowane są normy społeczne”

 

 

Awans zawodowy nauczycieli

Zadaniem nauczyciela jest permanentne zdobywanie wiedzy, "bycie na bieżąco", 
ciągłe podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Świat wciąż ulega przemianom, cały czas przybywa mnóstwo książek, opracowań – trzeba odnaleźć się w tym, a do tego potrzebna jest wiedza o współczesnym świecie i poznanie aktualnych prądów i poglądów w nauczanym kierunku. Rozwój nauczyciela powinien opierać się na zdobywaniu wiedzy i nowych umiejętności, aby nieustannie poprawiać jakość swej pracy. Dlatego w naszym przedszkolu kadra pedagogiczna stale podnosi swoje kwalifikacje. Umożliwiamy naszym pedagogom realizację stopni awansu zawodowego (w oparciu o Kartę Nauczyciela), podobnie jak w placówkach publicznych. Stopnie te wyglądają następująco:

Nauczyciel stażysta: staż przez 9 miesięcy
Nauczyciel kontraktowy: staż przez 2 lata 9 miesięcy
Nauczyciel mianowany: staż przez 2 lata 9 miesięcy
Nauczyciel dyplomowany

Awans zawodowy w dzisiejszych czasach jest nie tylko prestiżowym krokiem na drodze rozwoju zawodowego, ale jest również wyjątkowo przydatny, ze względu na ciągły rozwój i zmiany wszystkich dziedzin życia, a w szczególności oświaty. Prócz korzyści dla nauczyciela zyski czerpią także dzieci, dzięki nowym metodom i technikom nauczania oraz coraz większej różnorodności zajęć prowadzonych w placówce. Nauczyciel staje się ich partnerem, delikatnie kierującym na odpowiednie edukacyjne tory. Awans zawodowy nauczyciela jest dla niego motywacją do dalszych osiągnięć na polu nauczania i wychowania, a co za tym idzie ulepszania systemu edukacji.

 

 

 

 


Widget by : All Blogging Tips