Wyślij

Aktualności na e-mail.

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje o tym co dzieje się w przedszkolu zostaw nam swój adres e-mail.


UWAGA! Rozpatrujemy wyłącznie zgłoszenia dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydawanym przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne (nie mylić z medycznym orzeczeniem o niepełnosprawności – jest to dokument niewystarczający).

W naszej placówce realizujemy ideę integracji. Przyjmujemy dzieci o różnym stopniu niepełnosprawności, posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, które gwarantuje dziecku szeroki zakres zajęć dodatkowych. Prowadzimy zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju (WWRD). Wszystkie zajęcia odbywają się z certyfikowanymi terapeutami danej metody oraz z doświadczonymi specjalistami. Dla każdego dziecka zespół terapeutów opracowuje Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny. Dzieci integracyjne przyjmujemy na 8h dziennie, od 8:00 do 16:00.

Szczegóły oferty dla dzieci z orzeczeniami:

  1. Wsparcie osoby współorganizującej kształcenie integracyjne (obecność osoby współorganizującej i/lub, kierownika terapii, i/lub nauczyciela wspomagającego, i/lub specjalisty, i/lub asystenta nauczyciela).
  2. Ilościowy pakiet zajęć terapeutycznych, podzielony jest na pracę nad 4 obszarami: komunikacja, ruch, rozwój poznawczy i rozwój społeczny. W pakiecie mogą znajdować się m.in. zajęcia z integracji sensorycznej, terapii ręki, zajęcia z psychologiem, logopedą, dogoterapia, hipoterapia, rehabilitacja, fizjoterapia, rewalidacja, zajęcia metodą Snoezelen (Sala Doświadczania Świata), trening słuchowy Tomatis, Neuroflow lub Johansen.
  3. Różnorodność metod terapeutycznych, bazujących na nurcie relacyjnym i niedyrektywnym (inspirujemy się Metodą Floortime, Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Metodą Opcji SON-RISE, Metodą HANDLE, ESDM- Metodą Wczesnego Startu, Metodą Marii Montessori, metodami Klubu Terapeutycznego Hanny Olechnowicz).  Nasz logopeda posiada również kompetencje do pracy Symultaniczno – Sekwencyjną Metodą Nauki Czytania (Metoda Krakowska). 
  4. Prowadzimy wyłącznie takie zajęcia terapeutyczne, w których uczciwie gwarantujemy wysoką jakość, rzetelność i solidność pracy z dzieckiem (przeszkoleni terapeuci, odpowiedni sprzęt, przeszkolone zwierzęta, wyposażone gabinety).  
  5. Pomoc Rodzinie w zakresie poradnictwa wychowawczego, konsultacje ze specjalistami, warsztaty, regularna ewaluacja postępów terapii.
  6. Dieta dopasowana do potrzeb dziecka (gotujemy samodzielnie, we własnej kuchni).
  7. Zajęcia w grupie, które kształtują prawidłowe postawy wobec drugiego człowieka; kontakty z dziećmi pełnosprawnymi i wspólna zabawa, która odgrywa niezwykle ważną rolę dla wszystkich dzieci, niezależnie od stanu ich zdrowia.
  8. Dyrektor Pedagogiczny oraz Zespół ds. Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej (Zespół PPP), który czuwa nad  rozwojem dzieci, planuje i koordynuje udzielanie pomocy z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka (skład: pedagog specjalny, psycholog, logopeda, terapeuci i nauczyciele prowadzący grupy integracyjne). Oprócz szeregu metod wykorzystujemy również intuicję rodziców, własną, doświadczenie i entuzjazm. Jesteśmy wytrwali i z poczuciem humoru ;)

Widget by : All Blogging Tips