Wyślij

Aktualności na e-mail.

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje o tym co dzieje się w przedszkolu zostaw nam swój adres e-mail.


Zajęcia terapeutyczne w Słonecznej Polanie:

 1. Trening uważności słuchowej (Tomatis, Neuroflow, Johanssen).
 2. Sala Doświadczania Świata (Metoda Snoezelen).
 3. Terapia Integracji Sensorycznej (zwanej także Sensomotoryczną) przez dzieci odbierana jest jako zabawa. Terapeuta prowadzący zajęcia „bawi się” z dzieckiem w określony sposób, dostarczając odpowiednich bodźców do ośrodkowego układu nerwowego. Poprzez odpowiednie, celowe pobudzanie i wyciszanie układu nerwowego oraz podawanie stymulacji na określone zmysły, terapeuta poprawia funkcjonowanie układu sensorycznego dziecka. Zajęcia trwają 45 min. Częstotliwość zajęć uzależniona jest od indywidualnych potrzeb pacjenta i waha się od jednego do trzech spotkań w tygodniu. Warunkiem niezbędnym do rozpoczęcia zajęć z Integracji Sensomotorycznej jest przeprowadzenie Diagnozy Integracji Sensorycznej, która decyduje o przebiegu zajęć i rodzajach ćwiczeń, jakie dziecko powinno wykonywać.
 4. Zajęcia logopedyczne  opierają się na metodach aktywizujących i na niedyrektywnym podejściu do dziecka. Podczas pracy logopeda wykorzystuje elementy terapii neurobiologicznej, usprawniającej współdziałanie obszarów odpowiedzialnych za budowanie systemu językowego. Głównym celem jest poprawa umiejętności komunikacyjnej dziecka. Zajęcia trwają 30 min., są dostosowane do indywidualnych potrzeb dziecka i poprzedzone są szczegółową diagnozą logopedyczną.
 5. Terapia ręki ma na celu zaangażowanie całej kończyny górnej w wykonywanie różnorodnych zadań poprawiających jej funkcjonowanie i doskonalenie ruchów precyzyjnych. Wykwalifikowany terapeuta stara się pracować nad normalizacją napięcia, a dopiero w końcowej fazie skupia uwagę na poprawie pisma i grafomotoryki. Wszystkie działania wykorzystywane w terapii są precyzyjnie dobrane do funkcjonalnego i intelektualnego poziomu dziecka, stwarzając możliwość dalszego rozwoju w przyjazny i interesujący sposób. Sprawia to, że czas spędzony na terapii jest nie tylko efektywną pracą ale i niezwykłą przyjemnością. Zajęcia poprzedzone są diagnozą i monitorowane na przedszkolnym, autorskim arkuszu obserwacji postępów motorycznych dziecka.
 6. Zajęcia z psychologiem prowadzone są indywidualnie metodami niedyrektywnymi i relacyjnymi. Mają na celu obserwację zmian w rozwoju poznawczym i emocjonalnym dziecka oraz ocenę poczynionych postępów. Psycholog dąży do nawiązania i pogłębiania kontaktu emocjonalnego, budowania więzi, do wzmacnianie poczucia pewności siebie i własnej sprawczości.
 7. Dogoterapia ma na celu nawiązanie pozytywnego kontaktu pomiędzy dzieckiem a psem. Podczas radosnej zabawy kierowanej przez doświadczonego kynoterapeutę stymulowane są zmysły, rozwój poznawczy, oraz zmniejsza się poziom lęku wobec spontanicznego zachowania zwierzęcia. Zajęcia prowadzone są indywidualnie, a naszymi czworonożnymi przyjaciółmi są Feluś (Maltańczyk) i Bąbel (Golden Retriver) ;)
 8. Hipoterapia
 9. Rehabilitacja indywidualna i gimnastyka korekcyjna ukierunkowane są głównie na poprawę funkcji motorycznych, mają pomóc dziecku we wszechstronnym rozwoju tak, aby mogło uzyskać niezależność w życiu i wykorzystać swe możliwości na tyle, na ile pozwala istniejące uszkodzenie.  Celem zajęć jest podniesienie sprawności dzieci i ułatwienie im funkcjonowania w grupie rówieśników.
 10. Rewalidacja z elementami Handle prowadzona jest metodami podążającymi, nastawionymi na budowanie relacji i nauki przez zabawę. Terapia przebiega holistycznie z naciskiem na pobudzanie lub hamowanie układu nerwowego (opukiwanie twarzy, stawów, masaż uciskowy i wibracyjny, zabawy integrujące półkule) zgodnie z potrzebami danego dziecka.
 11. Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne polega na wspomaganiu rozwoju emocjonalnego dziecka, rozwija  świadomość schematu ciała oraz integruje poszczególne jego części. Rozwija także orientację przestrzenną. Wspomaga  również  poczucie bezpieczeństwa, zaufania, pewności siebie, wiary we własne siły i możliwości.

 

 

 

 

 

 

 


Widget by : All Blogging Tips