Wyślij

Aktualności na e-mail.

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje o tym co dzieje się w przedszkolu zostaw nam swój adres e-mail.


 

W ramach czesnego zapewniamy:

Profesjonalna opieka: Kadra posiadająca kwalifikacje zgodne z przepisami prawa oświatowego, zgrany zespół profesjonalistów ciągle podnoszący swoje umiejętności. Naszym priorytetem jest tworzenie dobrych warunków pracy i ograniczanie rotacji kadry. 

Język angielski: Nauka w wymiarze rozszerzonym: 2,3,4 lub 5x w tygodniu, w zależności od grupy wiekowej), z wykwalifikowanym anglistą.

Rytmika: Udział w grupowych zajęciach umuzykalniających, 2x w tygodniu, z oddzielnym nauczycielem rytmiki. Przygotowania do występów okolicznościowych.

Gimnastyka: Udział w grupowych zajęciach w oddzielnej, wyposażonej sali gimnastycznej 200m2, Metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, 1x w tygodniu. 

Sensoplastyka: Zajęcia rozwijające kreatywność i doświadczanie zmysłami.

Lekcje w terenie: Poznawanie świata wszystkimi zmysłami, w bezpiecznych warunkach, na świeżym powietrzu (posiadamy własny czujnik smogu). 400m2 placu zabaw z bezpieczną, czystą, syntetyczną nawierzchnią oraz 3000m2 zielonego ogrodu). 

Logopeda: Zajęcia grupowe lub indywidualne oraz konsultacje dla rodziców.

Psycholog: Uspołeczniające zajęcia grupowe oraz konsultacje dla rodziców.

Relaks w Salach Doświadczania Świata: Wyciszający kontakt z światłem, dźwiękiem, zapachem, fakturą i dotykiem. Biała sala wyposażona w kolumny wodne, kurtyny świetlne oraz podgrzewane łóżko wodne. Sala dżungli z materiałami dotykowymi i prawdziwą fontanną.

Atrakcje: Różnorodne wydarzenia organizowane na terenie żłobka i przedszkola, np. koncerty, spotkania z ekspertami, warsztaty, występy okolicznościowe, itp.

Pomoce plastyczne i dydaktyczne: Z wyłączaniem książek/podręczników od grupy pięciolatków wzwyż.

Nauka w zerówce: Realizacja obowiązku przygotowania przedszkolnego.

Aktywne metody: Realizacja programu wychowania przedszkolnego zatwierdzonego przez MEN, za pomocą metod opartych o aktywność własną dzieci oraz neurodydaktykę, z użyciem nowoczesnych technologii (interaktywne monitory dotykowe, roboty edukacyjne). Zajęcia dydaktyczne prowadzone uznanymi metodami (Metoda Projektu, Metoda Dobrego Startu, Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, Edukacja przez Ruch D. Dziamskiej, elementy pedagogiki Marii Montessori – praca własna na pomocach montessori, lekcje ciszy) oraz codzienne zajęcia plastyczne

Warunki lokalowe: Sprzyjające nabywaniu przez dziecko najważniejszych doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze rozwoju. Oddzielne gabinety logopedy, psychologa i innych specjalistów, oddzielna sala do ćwiczeń integracji sensorycznej (SI).

Monitoring prawidłowego rozwoju oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczna: Stała obserwacja prowadzona przez specjalistów rozwoju dziecka.

Internetowa komunikacja: Dostęp online do jadłospisów, wiadomości, dokumentów oraz opłat).


Widget by : All Blogging Tips