Wyślij

Aktualności na e-mail.

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje o tym co dzieje się w przedszkolu zostaw nam swój adres e-mail.


“Casa dei Bambini” Aneta Topczewska-Scrivo realizuje projekt pn. „Jestem, umiem, rozumiem” współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.4 Edukacja przedszkolna

  1. Cele projektu

Głównym celem projektu jest wzrost upowszechnienia edukacji przedszkolnej na obszarze gminy Kobyłka oraz okolic poprzez dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu „Słoneczna Polana” do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością, realizację dodatkowych zajęć dla wszystkich podopiecznych uczęszczających do placówki oraz podniesienie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli w okresie III.2020 – VIII.2021

  1. Planowane efekty

W ramach projektu zostaną uzyskane następujące efekty:

  1. Upowszechnienie edukacji przedszkolnej na obszaru gminy Kobyłka i gmin ościennych poprzez dostosowanie oferty przedszkola do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością
  2. Wzrost jakości świadczonych usług poprzez dostosowanie oferty do potrzeb zdefiniowanych w diagnozie i poprzez realizację zajęć dodatkowych stymulujących rozwój społeczno-emocjonalny dla dzieci
  3. Zapewnienie bezpiecznych warunków edukacji dla dzieci z niepełnosprawnościami poprzez zapewnienie odpowiedniego wyposażenia i pomocy dydaktycznych
  4. Podniesienie jakości oferty edukacyjnej Przedszkola Słoneczna Polana w Kobyłce poprzez wsparcie podnoszenia kompetencji zawodowych nauczycieli.

Rezultaty projektu przyczynią się do wzrostu poziomu edukacji dzieci. Okres przedszkolny jest najlepszy na zapobieganie ewentualnym trudnościom w nauce, niwelowanie dysharmonii rozwojowych, terapię zaburzeń, wyrównywanie zaniedbań środowiskowych. Umiejętności, które dzieci wynoszą z przedszkola, procentują w szkole lepszymi wynikami w nauce, a w dorosłym życiu lepszym funkcjonowaniem społecznym i zawodowym.

  1. Wkład Funduszy Europejskich: 361 640,83 zł

Widget by : All Blogging Tips