Wyślij

Aktualności na e-mail.

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje o tym co dzieje się w przedszkolu zostaw nam swój adres e-mail.


Wczesne wspomaganie rozwoju

WWR polega na wszechstronnym stymulowaniu rozwoju dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem jego potrzeb, określonych na podstawie diagnozy specjalistycznej. Zajęcia mają na celu zapobieganie zaburzeniom emocjonalnym dziecka, dostarczanie rodzicom wiedzy na temat jego potrzeb rozwojowych i sposobów ich zaspokajania.

Wczesnym wspomaganiem rozwoju mogą zostać objęte dzieci: z autyzmem, z niepełnosprawnością ruchową, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, przewlekle chore oraz wymagające wsparcia psychologiczno – pedagogicznego.

12


Widget by : All Blogging Tips