Wyślij

Aktualności na e-mail.

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje o tym co dzieje się w przedszkolu zostaw nam swój adres e-mail.


W naszym przedszkolu w ramach czesnego dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczają na terapię ręki, prowadzoną przez pedagogów specjalnych – certyfikowanych terapeutów tej metody.

Istnieje także możliwość wykupienia takich zajęć dla dzieci bez orzeczenia, mających zaburzenia napięcia kończyny górnej, oraz widoczną słabość grafomotoryczną.

Czym jest terapia ręki?

Ręka to wyspecjalizowany narząd, odpowiedzialny za wiele funkcji. Jej sprawność decyduje o poziomie funkcjonowania każdego człowieka. Rozwój kory mózgowej i skomplikowany mechanizm nerwowy czynią nasze ręce istotnym narzędziem, dzięki któremu jesteśmy w stanie wykonywać różne czynności. Stymulacja dłoni wpływa także pośrednio na stymulację ośrodka ruchowego mowy.

Terapia ręki to program stworzony w odpowiedzi na potrzebę usprawniania małej motoryki czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców. Mechanizm działania ręki jest bardzo skomplikowany i uzależniony od sprawnego funkcjonowania poszczególnych jej elementów będących w ścisłym związku z układem nerwowym. Ręka odpowiedzialna jest za wiele procesów. Początkowo bierze udział w poznawaniu świata, pomaga w lokomocji, a w dalszym rozwoju wykonuje bardzo precyzyjne i skomplikowane ruchy decydujące o prawidłowym funkcjonowaniu człowieka w społeczeństwie. Wszystkie te aspekty pokazują dlaczego jej prawidłowe działanie jest tak ważne.

Terapia ręki ma na celu zaangażowanie całej kończyny górnej w wykonywanie różnorodnych zadań poprawiających jej funkcjonowanie i doskonalenie ruchów precyzyjnych. Wykwalifikowany terapeuta stara się pracować nad normalizacją napięcia, a dopiero w końcowej fazie skupia uwagę na poprawie pisma i grafomotoryki. Wszystkie działania wykorzystywane w terapii są precyzyjnie dobrane do funkcjonalnego i intelektualnego poziomu dziecka, stwarzając możliwość dalszego rozwoju w przyjazny i interesujący sposób. Sprawia to, że czas spędzony na terapii jest nie tylko efektywną pracą ale i niezwykłą przyjemnością.

Czym jest mała motoryka?

Motoryka mała oznacza rozwój funkcji manipulacyjnej ręki zachodzących pod kontrolą wzroku. Rozwój tych czynności jest wpisany w całościowy rozwój psychomotoryczny dziecka. W pierwszych miesiącach życia dziecka, funkcja ręki dziecka uzależniona jest od aktywnych odruchów pierwotnych, które nie są ruchami zamierzonymi, ale jedynie odpowiedzią na działający bodziec ze strony środowiska Dopiero z czasem, w miarę dojrzewania układu nerwowego wykształca się celowość w wykonywanych ruchach. Dziecko używa swych dłoni do poznawania otaczającego świata, dotykając różnych faktur przedmiotów, doznaje wielu nowych doświadczeń Ponadto, kończyny górne są wykorzystywane do lokomocji, a dopiero w dalszym rozwoju wykonują precyzyjne ruchy manipulacyjne, doskonalą chwyt i biorą udział w aktywnym komunikowaniu się z innymi ludźmi.

Dla kogo terapia?

Terapia skierowana jest przede wszystkim do dzieci wykazujących:

–> zaburzenia napięcia w obrębie kończyny górnej (wzmożone lub obniżone napięcie)
–> nieprawidłową postawę ciała
–> problemy z wykonywaniem codziennych czynności (picie z kubka, zapinanie guzików)

–> problemy w zabawach manualnych (układanie małych przedmiotów, lepienie plasteliny)
–> problemy grafomotoryczne (pisanie, malowanie)
–> zaburzenia kontroli wzrokowo-ruchowej
–> problem z koordynacją ruchową

Cele terapii:

–> poprawa sprawności ruchowej całej kończyny górnej
–> udoskonalenie sprawności manipulacyjnej ręki
–> wykonywanie kontrolowanych i precyzyjnych ruchów palców
–> doskonalenie umiejętności chwytu
–> doskonalenie pisania 
–> praca nad koordynacją pomiędzy dłońmi
–> wspomaganie utrzymywania prawidłowej postawy
–> poprawa koncentracji

Korzyści płynące ze stosowania terapii:

–> usprawnianie motoryki małej oraz precyzyjnych ruchów dłoni i palców
–> dostarczanie nowych wrażeń dotykowych
–> pozwala na poznanie nowych struktur, faktur i powierzchni
–> wpływa na rozwój samoobsługi i na rozwój nauki pisania
–> wpływa na rozwój ogólnej sprawności fizycznej poprzez ćwiczenia rozmachowe obręczy barkowej i miedniczej

 


Widget by : All Blogging Tips