Wyślij

Aktualności na e-mail.

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje o tym co dzieje się w przedszkolu zostaw nam swój adres e-mail.


NASZ ZESPÓŁ TERAPEUTÓW  2017/2018

Pedagog specjalny, Kierownik Procesów Terapeutycznych
pani Karolina 
Absolwentka Pedagogiki o specjalności Rewalidacja z Terapią Pedagogiczną na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Pracę z dziećmi i młodzieżą rozpoczęła w 2007 r., jako pedagog specjalny w Zespole Szkół Integracyjnych w Poznaniu. Posiada stopieńnauczyciela mianowanego.

Rozpoczyna piąty rok pracy w "Słonecznej Polanie”. Prowadzi indywidualne zajęcia z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Szczególnie bliskie są jej dzieci z autyzmem, ponieważ to one mobilizują do poszukiwania nowych możliwości i rozwiązań.  Odkryła swoją ścieżkę zawodu podczas warsztatów „Son – Rise, przełomowe Strategie dla Autyzmu”, prowadzonych przez Rauna Kaufmana. Posiada międzynarodowy, dwustopniowy certyfikat technik Handle, ukończony kurs I stopnia Terapii Ręki oraz kurs Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.  Zwolenniczka przemyślanego łączenia metod adekwatnie do indywidualnych potrzeb dziecka. Bardzo ceni aktywną współpracę z rodzicami.

W wolnych chwilach zajmuje się sportem, w 2008 r. zdobyła legitymację instruktora rekreacji ruchowej wydaną przez AWF w Poznaniu.

Terapeuta integracji sensorycznej (SI), fizjoterapeuta, rehabilitant
pani Joanna 
Absolwentka fizjoterapii na  Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Specjalizuje się w pracy z dziećmi z mózgowym porażeniem oraz autyzmem. Ukończyła szereg kursów i szkoleń z zakresu rehabilitacji i wspomagania rozwoju dzieci, m.in.:  NDT-Bobath, PNF,  terapia ręki I i II stopnia, kinesiologytaping, Move to Learn. Swoje doświadczenie w pracy z najmłodszymi zdobywała w warszawskich szpitalach dziecięcych, przedszkolach integracyjnych, a także na wyjazdowych turnusach rehabilitacyjnych, gdzie pracowała głównie z dziećmi z autyzmem.

Rozpoczyna piąty rok współpracy ze „Słoneczną Polaną”.  Prowadzi zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, rehabilitację indywidualną a także Integrację Sensoryczną.

Bardzo ważna jest dla niej aktywność ruchowa i wszystko co z ruchem związane, dlatego w  wolnych chwilach stara się aktywnie spędzać czas.
 

Dogoterapeuta, Pedagog Specjalny
pani Beata 
Absolwentka Pedagogiki Terapeutycznej i Integracyjnej w Akademii Pedagogiki Specjalnej. W swojej pracy w różnych placówkach specjalistycznych wykorzystuje elementy różnorodnych metod pracy z dzieckiem, ukończyła specjalistyczne kursy w zakresie: dogoterapii, terapii behawioralnej, metody ruchu rozwijającego, terapii ręki, wielostopniowe kursy makatonu, halliwick, metoda dramy z małym dzieckiem oraz szkolenia w Fundacji Synapsis dotyczące pracy z dzieckiem z autyzmem.

Rozpoczyna czwarty rok współpracy ze „Słoneczną Polaną”. Od wielu lat w pracy towarzyszą jej przeszkolone i świadomie prowadzone psy: golden retriever Bąbel – pies, który zna najwięcej sztuczek na świecie, za co zdobył tytuł na pierwszym zlocie retrieverów w Warszawie; drugim psem jest mały maltańczyk Feluś, a w ostatnim czasie do grona terapeutów na czterech łapach dołączył kolejny golden retriever Laki, który już w młodym wieku wykazuje pasję do pracy z ludźmi.  W terapii bardzo ceni wykorzystanie mocnych stron dziecka, dając jednocześnie poczucie odniesienia sukcesu przy pokonywaniu trudności.

Podczas zajęć wykorzystuje wiele metod, aby wspierać rozwój dziecka holistycznie. Metodę dogoterapii ceni jako bardzo ważną metodę wspomagającą rozwój dziecka, przede wszystkim wykorzystując możliwość wzbudzenia pozytywnych emocji u dziecka.

Drugą pasją pani Beaty jest woda.
 

Hipoterapeuta 
pani Agnieszka 
Pracuje z dziećmi i dorosłymi. Współpracuje  między innymi z Punktem Pomocy Rodzinie i OPS-em w Tłuszczu, Szkołą Specjalną w Ostrówku, DPS-em w Niegowie i wieloma przedszkolami. Terapia ta ma na celu przywracanie zdrowia i sprawności przy pomocy konia i jazdy konnej. Jest to jedna z form rehabilitacji wieloprofilowej, definiowana jako ogół zabiegów terapeutycznych. 
 

Terapeuta SI 
pani Beata 
Terapeuta Integracji Sensorycznej  po kursie II stopnia w Polskim Stowarzyszeniu Terapeutów Integracji Sensorycznej (PSTIS) w Warszawie.  Absolwentka Pedagogiki  o kierunku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Ukończyła m.in. kurs doskonalący z zakresu pedagogiki specjalnej „Pedagogika specjalna – nowa specjalność”, Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne II stopnia, Terapię Reki w Teorii Integracji Sensorycznej, Terapię muzyką i ruchem. Pracuje jako nauczyciel wychowania przedszkolnego  w publicznym przedszkolu oraz drugi rok prowadzi indywidualne zajęcia  jako terapeuta integracji sensorycznej w przedszkolu ”Słoneczna Polana”.

Lubię dobra literaturę, kino, teatr oraz aktywność ruchową.

Terapeuta, Nauczyciel wspomagający, Terapeuta SI
pani Katarzyna 
Absolwentka Pdagogiki o specjalności Pedagogika Szkolna z Terapią Pedagogiczną oraz absolwentka studiów z zakresu Terapii Pedagogicznej i Wspomagania Rozwoju Dziecka na Wydziale Nauk Społecznych w SGGW w Warszawie. Posiada stopień nauczyciela kontraktowego.

Ukończyła kurs I stopnia z Terapii Ręki. Absolwentka kursu doskonalącego „Metody pracy z uczniem z autyzmem”, kursu „Janusz Korczak- udzielić dzieciom głosu” oraz „Dziecko a sieć- szanse i zagrożenia”. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Integracji Sensorycznej oraz kurs Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne. 

Rozpoczyna czwarty rok pracy w „Słonecznej Polanie” jako Nauczyciel Wspomagający i Terapeuta. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi z autyzmem oraz Całościowymi Zaburzeniami Rozwojowymi. Pracowała również jako Asystent Wychowawcy w przedszkolu dwujęzycznym, gdzie prowadziła zajęcia z dziećmi z różnych grup wiekowych m.in. w zerówce. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywała na praktykach ogólnych i specjalnościowych w świetlicach socjoterapeutycznych i szkołach podstawowych, gdzie prowadziła zajęcia dla dzieci z dysleksją, dysgrafia, dyskalkulią, dysortografią, jak również pracowała z dziećmi ze spektrum autyzmu, lekkim upośledzeniem umysłowym, oraz z zespołem Aspergera. Wcześniej przez trzy lata opiekowała się czwórką dzieci w wieku 0-8 lat. 

W pracy z dziećmi stawia na zajęcia praktyczne, sensoryczne oraz zabawy rozwijające motorykę dużą i małą. Zawsze wysłuchuje dziecięcych zwierzeń i wspiera je, dzięki czemu ma z nimi bardzo dobry kontakt oparty na zaufaniu i serdecznych stosunkach.

W wolnym czasie zajmuje się zdobieniem przedmiotów techniką decoupage oraz cardmaking’iem. Lubi podróżować po Polsce poznając nowe miejsca. 

Terapeuta, Nauczyciel wspomagający
pani Ewa 
Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.  Ukończyła  studia  na  kierunku  Pedagogika  Specjalna o specjalności Oligofrenopedagogika, Edukacja Włączająca, Terapia Pedagogiczna. Odbywała praktyki w Zespole Szkół Specjalnych  w Wołominie. Brała udział w różnych  szkoleniach, warsztatach, seminariach  wzbogacających wiedzę na temat pracy z dziećmi.

Z łatwością nawiązuje kontakt z dziećmi, uważa, że zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa jest podstawą ich prawidłowego rozwoju. W swej pracy stosuje metody niedyrektywne, których celem jest podążanie za dzieckiem i wsłuchiwanie się w jego potrzeby, gdyż aby pomóc dziecku trzeba je najpierw zrozumieć. Praca z dziećmi z autyzmem daje jej wiele satysfakcji.

Najchętniej odpoczywa na łonie natury, w gronie najbliższej rodziny.

 

Psycholog
pani Agnieszka
Absolwentka studiów magisterskich Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie i Studiów Podyplomowych Rehabilitacji Dzieci z Dysfunkcjami Rozwoju na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła kurs podstawowy psychoterapii systemowej-indywidualnej i rodzin w WTTS oraz szkolenie z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży w CBT. Posiada Certyfikat Krajowego Towarzystwa Autyzmu. Od kilku lat współpracuje z przedszkolami, w których gdzie prowadzi zajęcia dla dzieci i konsultacje dla nauczycieli oraz rodziców. Rozpoczyna piąty rok pracy w "Słonecznej Polanie".

Logopeda 
pani Aleksandra
Absolwentka kierunku Logopedia, na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, posiada dyplom licencjacki kierunku Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna. Prowadzi badania przesiewowe oraz zajęcia logopedyczne w przedszkolach i centrach terapeutycznych. Pracuje wieloma metodami, m.in. symultaniczno-sekwencyjną metodą nauki czytania. Prowadzi terapię logopedyczną dla wskazanych dzieci oraz obserwuje rozwój mowy dzieci dwuletnich. Rozpoczyna piąty rok pracy w "Słonecznej Polanie".


Widget by : All Blogging Tips