Wyślij

Aktualności na e-mail.

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje o tym co dzieje się w przedszkolu zostaw nam swój adres e-mail.


Szkoła jest otwarta od 7:00 do 18:00. Zajęcia obowiązkowe odbywają sie w godzinach 8:00 – 13:00. Już od rana z uczniami przebywa ich wychowawca. Następnie klasą opiekuje się nauczyciel świetlicy, do godz. 18:00.

Nauczyciel Świetlicy

Świetlicowe koła zainteresowań (przykładowe)

12032189_772816689530383_3811131587315215196_n

Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe (np. taneczne, językowe, sportowe) organizowane w Szkole dają możliwość rozwijania pasji, zainteresowań i talentów wykraczających poza szkolny program nauczania. Aby optymalnie dopasować ofertę zajeć dodatkowych do zainteresowań i uzdolnień dzieci, jest ona przygotowywana we wrześniu każdego roku, w porozumieniu z Radą Rodziców. Zajęcia dodatkowe są dodatkowo płatne. 


Widget by : All Blogging Tips