Wyślij

Aktualności na e-mail.

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje o tym co dzieje się w przedszkolu zostaw nam swój adres e-mail.


Szanowni Państwo,

We wrześniu 2012 r. rozpoczęło swoją działalność Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Słoneczna Polana, przebojowo wchodząc na lokalny rynek edukacyjny, i wprowadzając w jego krajobraz nową jakość usług opieki przedszkolnej. Mając doskonałe warunki lokalowe (budynek od razu był projektowany jako placówka edukacyjna), mogliśmy skupić się na innych ważnych aspektach działalności, stawiając sobie za motto wysoką jakość i rzetelność, oraz dużo od siebie wymagając.

Obserwujac pracę Przedszkola, Rodzice zaczęli namawiać nas na powołanie Szkoły Podstawowej. Podjęliśmy wyzwanie z pasją i misją tworzenia edukacji przyjaznej dziecku, oraz opartej o wartości. Właściwy czas nadszedł we wrześniu 2015 roku. Szkołę budujemy odpowiedzialnie i stopniowo, zaczynając od klasy pierwszej, i rosnąc razem z naszymi uczniami, doskonale znając ich porzeby. Już w roku 2018/19 podejmujemy wyzwanie IV klasy.

W ciągu tych kilku lat trudnej, lecz facynującej przygody tworzenia dla Państwa dzieci najlepszych warunków, zrodziła się koncepcja edukacji przyjaznej dziecku. W edukacji młodych ludzi dążymy do tego, aby Państwa najukochańsze dziecko rozumiało świat, który go otacza i potrafiło sobie w nim poradzić. Aby rozumiało innych i swoje emocje oraz potrafiło je wyrażać. Aby radziło sobie ze smutkiem, gniewem, zazdrością. Aby było asertywne i potrafiło z szacunkiem odmówić, nawet dorosłemu. Aby dzieliło się sukcesami i akceptowało porażki. Aby było wytrwałe. Aby współpracowało w grupie. Aby lubiło siebie i innych. Aby ciekawił je świat i nauka. Z tymi założeniami, przy troskliwych warunkach organizacyjnych, z umiejętnościami dobrych nauczycieli, oraz przy współpracy Rodziców, każde nasze dziecko rozwija się w najlepszy możliwy dla siebie sposób. A to, czego Państwa dziecko doświadcza w latach najmłodszych, to, w jakim otoczeniu spędza swoje dni, jest fundamentem jego dorosłego życia.

Serdecznie zapraszamy do świata przyjaznej edukacji.

mgr Aneta Topczewska-Scrivo oraz Zespół Słonecznej Polany.

 


Widget by : All Blogging Tips