Wyślij

Aktualności na e-mail.

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje o tym co dzieje się w przedszkolu zostaw nam swój adres e-mail.


Przedszkole jest czynne w godz.:

od 6:30 do 18:00 dla dzieci przedszkolnych
od 7:00 do 17:00 dla dzieci żłobkowych
od 8:00 do 16:00 dla dzieci posiadajacych orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem: świąt i dni ustawowo wolnych od pracy, miesiąca sierpnia, oraz dni wolnych corocznie wyznaczonych (z odpowiednim wyprzedzeniem) przez Dyrekcję Przedszkola. Rok przedszkolny rozpoczyna się we wrześniu, a kończy w czerwcu. W sierpniu przedszkole jest zamknięte – za ten miesiąc nie pobieramy opłat. W lipcu oraz w czasie ferii zimowych przedszkole jest otwarte.

Dlaczego w ten sposób?

Zdajemy sobie sprawę z psychicznych i fizycznych obciążeń związanych z wykonywaniem zawodu nauczyciela. W trosce o niesłabnącą formę naszych pedagogów chcemy zapewnić im odpoczynek w dniach niskiej przewidywanej frekwencji dzieci. Stąd Dyrekcja Przedszkola może podjąć decyzję o zamknięciu placówki w dniach roboczych sąsiadujących z dniami świątecznymi. Informacja o przewidywanych dniach wolnych jest przekazywana rodzicom do dnia 30 września.

DNI ZAMKNIĘCIA SŁONECZNEJ POLANY w ROKU 2017/2018

W lipcu 2018 jesteśmy otwarci do wtorku 31.07. Rok szkolny 2018/19 rozpoczyna się w poniedziałek 3.09.2018.

W sierpniu, gdy przedszkole jest nieczynne dla dzieci, prowadzimy prace techniczne oraz konserwujące w budynku, przeprowadzamy dezynfekcje sal dydaktycznych i kuchni, wymieniamy sprzęty, doposażamy sale, kontrolujemy instalacje grzewcze, przeciwpożarowe i elektryczne. Na sierpień przypada również częściowo okres urlopowy naszych pracowników. W ostatnim tygodniu roboczym sierpnia nasza kadra przygotowuje się do pracy pedagogicznej w nowym roku. Udoskonalamy dotychczasowe procedury, piszemy regulaminy wewnętrzne, programy i plany nauczania, planujemy nowe projekty edukacyjne i wychowawcze. Jest to czas podsumowań i dokonywania rocznej samooceny, ale też czas kreatywności i poszukiwania nowych rozwiązań.


Widget by : All Blogging Tips