Wyślij

Aktualności na e-mail.

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje o tym co dzieje się w przedszkolu zostaw nam swój adres e-mail.


W ramach czesnego w ofercie na rok 2018/2019 zapewniamy:

Profesjonalna opieka: Kadra posiadająca kwalifikacje zgodne z przepisami prawa oświatowego, zgrany zespół profesjonalistów ciągle podnoszący swoje umiejętności.

Język angielski: Nauka w wymiarze rozszerzonym: 2,3,4 lub 5x w tygodniu, w zależności od grupy wiekowej), z anglistą.

Rytmika: Udział w grupowych zajęciach umuzykalniających, 2x w tygodniu, z nauczycielem rytmiki.

Gimnastyka: Udział w grupowych zajęciach w oddzielnej, wyposażonej sali gimnastycznej, Metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, 1x w tygodniu. W roku 2018 prowadzimy gimnastykę korekcyjną z fizjoterapeutą, w ramach dofinansowania do projektu "Pozwól mi poznać świat".

Logopeda: Zajęcia grupowe lub indywidualne oraz konsultacje dla rodziców.

Psycholog: Uspołeczniające zajęcia grupowe oraz konsultacje dla rodziców.

Atrakcje: Różnorodne wydarzenia organizowane na terenie Przedszkola, np. koncerty, spotkania z ekspertami, warsztaty, występy okolicznościowe, itp.

Pomoce plastyczne i dydaktyczne: Z wyłączaniem książek/podręczników dla zerówki.

Zerówka: Realizacja obowiązku przygotowania przedszkolnego.

Program: Realizacja programu wychowania przedszkolnego zgodnego z podstawą programową, zatwierdzonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Aktywne metody
Realizacja programu za pomocą metod opartych o aktywność własną dzieci oraz neurodydaktykę, z użyciem nowoczesnych technologii (interaktywne monitory dotykowe). Zajęcia dydaktyczne prowadzone uznanymi metodami (Metoda Projektu, Metoda Dobrego Startu, Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, Edukacja przez Ruch D. Dziamskiej, elementy pedagogiki Marii Montessori) oraz codzienne zajęcia plastyczne

Warunki: Sprzyjające nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze rozwoju Dziecka (w tym dostęp do sali gimnastycznej 200m2 oraz do 3000m2 ogrodu).

Monitoring prawidłowego rozwoju oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczna: Stała obserwacja prowadzona przez specjalistów rozwoju dziecka.

Internetowa platforma komunikacji: Dostęp Rodziców/opiekunów prawnych do systemu Librus (jadłospisy, wiadomości, dokumenty, itp.).

 


Widget by : All Blogging Tips